26 Mart 2008 Çarşamba

Kosova Murat Hüdavendigar Türbesi

Kosova'da Sultan Murad'ın iç organlarının gömüldüğü türbe Rumeli Türkleri için kutsal bir ziyaretgâhdır. Birinci Murad, ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin altı oğlundan ikincisiydi. Aynı anneden, yani Nilüfer Hatun'dan olan ağabeyi Rumeli fatihi Süleyman Paşa'nın bir av sırasında attan düşerek ölmesi Şehzade Murad'a taht yolunu açmıştı. Ağabeyinin ölümü üzerine Rumeli fetihlerinin başına geçmiştir. Birinci Murad, tarih kitaplarında Murad-ı Evvel, yani Birinci Murad, Murad Hüdavendigâr ve Gazi Hünkâr diye anılır. Avrupa kaynaklarında ise "Amurad" diye bahsedilir. Murad Hüdavendigâr en çok kullanılan ismidir. Farşça bir kelime olan Hüdavendigâr, "hükümdar" manasına gelir.
Fotoğraflar Göç Hikayeleri Belgeseli için gidilen Kosova'daki Murat Hüdavendigar Türbesi'nde çekildi.


Birinci Murad, tahta geçince Osmanlı hakimiyetinden çıkan Ankara'nın geri alınmasıyla meşgul oldu. Osmanlılar'ın Anadolu'da meşgul olmasından istifade eden Bizans, Çorlu, Burgaz ve Malkara gibi yerleri geri almıştı. Birinci Murad Anadolu'daki durumu sağlamlaştırdıktan sonra Rumeli'ye dönerek Bizans'ın geri aldığı kaleleri tekrar fethetti.

15 Haziran 1389'da meydana gelen Kosova sahrasındaki savaşta ise Osmanlılar, büyük bir zafer kazandılar. Birinci Kosova Zaferi neticesinde Tuna Nehri'nin güneyindeki Balkan bölgesinde Osmanlılar'a karşı direnebilecek bir kuvvet kalmadı ve Kuzey Sırbistan yolu açıldı. Güneydoğu Avrupa'da bu dönemde ayaktaki tek güçlü devlet ise Macaristan'dı. Sırp Prensi Lazar da bu savaşta öldü. Kosova Muharebesi'nden sonra Balkanlar'da, Macarlardan başka Osmanlılar'a karşı koyabilecek bir güç kalmadı.

Düşmanın bozguna uğrayıp kaçmasından sonra, büyük bir zafer kazanmış olan Birinci Murad harp sahasını dolaşmaya başlamıştı. Bu sırada savaşta yaralanmış olan Sırp despotunun damadı Miloş Obiliç, Müslüman olacağını ve önemli bilgiler vereceğini söyleyerek hükümdarın yanına geldi. Bir hançer ile Murad Hüdavendigâr'a saldıran Miloş Obiliç, hükümdarı kalbinden yaralayarak attan düşürdü.

Birinci Murad'ın yaralandığı yerde bir çadır kurularak hükümdar tedavi altına alındı. Ancak yarası ağırdı. Hayatından ümit kesildiği için büyük oğlu Yıldırım Bâyezid çağrıldı. Sultanın şehid olmasından sonra Yıldırım hükümdar ilan edildi. Bu hadiseden sonra Osmanlı hükümdarlarının huzuruna çıkacak yabancıların, devlet görevlileri tarafından iki koluna girilmek suretiyle padişahın eteğini öpmelerine izin verildi.

Kosova sahrasında Sultan Murad'ın iç organlarının gömüldüğü türbe zamanla Rumeli Türkleri için kutsal bir ziyaretgâh hâline geldi. Sultan Murad Meşhedi yani şehidliği diye anıldı. Osmanlı padişahları Rumeli fatihi hükümdarlarının türbesine büyük önem verdiler. Sultan İkinci Abdülhamid türbenin yanına ziyarete gelenler için bir misafirhane yaptı.

Kosova Muharebesi'ni kaybetmelerine rağmen Birinci Murad'ı şehid etmeleriyle övünen Sırplar, Sultan Murad Türbesi'nin bahçesine Miloş Obiliç'in anıtını dikmek için yıllarca uğraşmışlardır. Ancak bölgedeki Müslümanlar, Sırplar'ın teşebbüslerini engellediler. Sırplar da Miloş Obiliç'in anıtını Kosova Sahrası'na diktiler.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

bayildim bu resimlere babanin ve senin emegine saglik canim
karabiberinmutfagi.blogcu
kucukprensinkucukdunyasi.blogcu